Kundcase med NOX

 

Helsingborg Lasarett

”De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av Helsingborgs sjukhusområde. Målet är förbättrad vård och arbetsmiljö och ett akutsjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav. Det nya sjukhuset ska vara flexibelt och verksamheten ska ha möjlighet att växa över tid.”

Region Skåne valde NOX som nytt inbrottslarm och passersystem. Främsta anledningarna är flexibiliteten i systemet, möjligheten att integrera med verksamhetens övriga system, och en systemarkitektur som kan skalas ut utan återkommande licenser. 

På sjukhuset sitter NOX i både gamla och nya byggnader, tillsammans med kortläsare, trådlösa dörrar från SimonsVoss på medicinskåp och cylindrar på medicinvagnar.

Från NOX överordnade plattform SIMS samlas alla användare tillsammans med ritningar över Lasarettet varifrån larm och passersystem kan styras. Mot SIMS utförs även integrationer till Lasarettets övriga system, bland annat hisstyrning och rörpost. 

 

 


 

Skolor i Skåne-regionen 

Skolor runt omkring i Sverige får högre krav på både tillgänglighet och säkerhet. Lokaler ska vara bokningsbara utanför skoltiden, samtidigt som skolorna blir större vilket ställer högre krav på säkerheten. Dessutom ska skolor kunna säkras under tiden elever och personal är på plats, vilket förutsätter teknik som anpassas till mänskligt beteende och rutiner, inte tvärtom.

NOX inbrottslarm och passersystem är installerat på en rad skolor runt om i Skåne. Respektive kommun och förvaltning samlar alla sina skolor i ett och samma användargränssnitt (SIMS), där anläggningens larm och dörrar kan fjärrstyras och användaradministration styrs direkt eller via integration till AD/HR-databas. SIMS integreras även till bokningssystem, som automatiserar hela flödet av bokning av lokaler med utskick av digitala nycklar. Personer som bokar en av skolans lokaler larmar endast av de delar som de har behörighet till, resten av skolan är larmad.

Med trådlösa online dörrar till NOX blir anläggningens innemiljöer säkrare, samtidigt som mekaniska nycklar blir överflödiga. Istället för att hela skolans larmas av när första person kommer på morgonen, kan klassrummen larmas av första gången de öppnas, utan att personalen behöver administrera larmet.

Online-dörrar skapar även förutsättningar för att aktivera lock-downs. Lock-down som term är dock missvisande, då det inte handlar om att låsa skolan utan snarare att tekniken ska anpassas till de säkerhetsrutiner som råder vid hotfulla situationer.

 

 


 

Energibolag 

NOX är med och säkrar flera av Sverige och Nordens största energibolag. En kombination av kontor och geografiskt utspridda elproduktions-anläggningar ska säkras, styras, och behörighet till personal och gästarbetare ska administreras centralt.


Med NOX och SIMS centraliseras all administration, samtidigt som behörig säkerhetstekniker och administrativ personal kan få fjärraccess till varje anläggning.
Integration till VMS (Video management system) och kameror gör att aktivitet i kamerabilder vid fördefinierade tidsrum kan trigga tysta eller ljudande inbrottslarm, och omvänt kan inbrottslarm automatiskt kopplas ihop med kamerabilder från den tid när larmet gått. 
Även verifikation av behöriga kan ske centralt med hjälp av kamerabild och styrning av dörrar via SIMS-plattformen.

Med den integrerade säkerhetsroutern Pangea, kan anläggningarnas olika system fjärrstyras med indivduella och säkra nätverk. 

 

 


 

Banker

NOX används av flera banker i Norden och Baltikum. Bankernas verksamhet består av större kontor, mindre filialer, samt obemannade bankomater.

Bankerna har höga krav på säkerheten, både för att skydda mot inbrott utanför arbetstid men även för att skydda personal och kunder på kontoren. 

Anläggningarna för respektive marknad samlas i SIMS, varifrån vaktbolagen får in samtliga larm och kan samtidigt se kamerabilder från anläggningarna. 

En högsäkerhetsanläggning nyttjar NOX fulla potential med krypterad kommunikation från användarens passerkort (Desfire) hela vägen in till centralenheten via kortläsare (OSDPv2, med krypteringsnycklar för läsning i filer) och dörrnod (NOX CMO).